background image

Annuleren van een les

Als je onverhoopt niet kunt, dient elke les 24 uur van tevoren geannuleerd te worden, anders is Rijschool Emma genoodzaakt het volledige bedrag van de les in rekening te brengen. Een te laat afgezegde les wordt niet in rekening gebracht indien er een dringende reden is. Bijvoorbeeld overlijden van een naast familielid of als je met spoed moet worden opgenomen in het ziekenhuis.

Als lessen niet door kunnen gaan als gevolg van pech, een ongeval, weersomstandigheden of ziekte van de instructeur wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en wordt er een nieuwe afspraak gemaakt. Als je een pakket hebt aangeschaft en je haalt je rijbewijs terwijl je het pakket nog niet volledig benut hebt, dan krijg je de teveel betaalde lessen terug.

Examens en herexamens worden door Rijschool Emma aangevraagd wanneer het examengeld ontvangen is. Rijschool Emma is vrij om de rijopleiding te beëindigen of het examen te annuleren bijvoorbeeld door misdragingen of het veelvuldig niet nakomen van afspraken en/of betalingen. De leerling is verplicht alle noodzakelijke informatie naar waarheid aan Rijschool Emma te verstrekken over zijn/haar medische en/of psychische toestand, medicijnen en/of alcoholgebruik.